Manninen nutraceuticals anabolic overdrive

17 5 ASIAKASPALVELUTYÖ Hyvä asiakaspalvelutyö on asiakkaan auttamista oikeiden valintojen tekemisessä, neuvomista ja ohjaamista ongelmatilanteissa. Samalla työ on asiakassuhteen hoitamista, vaikuttamista sen jatkuvuuteen ja asiakkaan ostohalukkuuteen sekä mielikuvaan yhtiöstä. Luottamus syntyy yleensä ensin ihmisiin ja sitten vasta yritykseen. Useimmiten asiakkaat myös muodostavat konkreettisen kuvan palveluyrityksestä sen edustajien heidän tasopinnassaan asiakaspalveluhenkilöiden toiminnan mukaan. Sen vuoksi asiakaspalvelijoiden on huolellisesti valmentauduttava työhönsä. (Kuluttajatutkimuskeskus 2006, hakupäivä ) Asiakaspalvelutyö kohdeyrityksessä Asiakaspalvelutyö kohdeyrityksessä on päivätyönä tapahtuvaa, pääasiassa normaalia erikoisliikkeessä tapahtuvaa työskentelyä: työ itsessään on kontaktin ottoa asiakkaaseen, hänen neuvontaa, auttamista ja myyntiä. Normaalista myyntityöstä tämä poikkeaa siten, että markkinoitavat tuotteet ovat erikoistuotteita ja ne eivät ainakaan toistaiseksi ole esimerkiksi päivittäistavarakauppojen valikoimassa tai että niiden käyttö ja hallinta vaatii erityistä tietoutta tai osaamista. Tästä johtuen toimenkuva on myös eräänlaista asiantuntijatyötä, jossa alan tietoutta ja omaa osaamista täytyy pystyä jakamaan asiakkaille. Urheiluravinnealaan liittyy myös vahvasti ihmisen hyvinvointi, elämäntavat ja harrastukset, jotka laajentavat skaalaa, millä asioita katsotaan kokonaisuutena. Tästä johtuen asiakkaat haluavat monesti tietoa kyseisistä asioista, vaikka ne eivät suoraan ole tekemisissä kyseisen yrityksen toiminnassa. Asiakaspalveluhenkilön täytyy siis päivittäisessä työssään tehdä myös paljon neuvontaa tuotteiden ulkopuolelta, jossa henkilön oma tietotaito korostuu entisestään. Toimenkuvaan kuuluu myös asiakaspalvelu yrityksen verkkoasiakkaille, pääasiassa sähköpostitse erilaisiin tiedusteluihin ja kysymyksiin vastaten. Aihealueet ovat useimmiten täysin samoja mitä myymälässäkin, joskin harvoin tulee esimerkiksi tuotepalautuksia, joista täytyy sopia etukäteen. Verkkoasiakaspalvelu tapahtuu myymälässä suoritettavien työtehtävien ohessa, kun sen hoitamiseen on sopiva väli. 17

Manninen nutraceuticals anabolic overdrive

manninen nutraceuticals anabolic overdrive

Media:

manninen nutraceuticals anabolic overdrivemanninen nutraceuticals anabolic overdrivemanninen nutraceuticals anabolic overdrivemanninen nutraceuticals anabolic overdrivemanninen nutraceuticals anabolic overdrive

http://buy-steroids.org