Tabletove steroidy

60 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ , datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) (51) F17C 13/12 ( ) A62C 4/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Ochranné systémy, ., Karviná, Fryštát, (54) Koncová protiexplozivní pojistka tvořená neprůbojnou vložkou umístěnou v neprůbojné armatuře (51) F17C 13/12 ( ) A62C 4/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Ochranné systémy, ., Karviná, Fryštát, (54) Vinutá vložka neprůbojné protiexplozivní pojistky pro umístění v neprůbojné armatuře technologických zařízení nebo přímo do potrubí (51) B05B 1/00 ( ) B05B 7/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Výzkumný a zkušební letecký ústav, ., Praha - Letňany, (54) Generátor plynových bublin menších než 1 mm (51) B05B 1/00 ( ) B05B 7/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Výzkumný a zkušební letecký ústav, ., Praha - Letňany, (54) Generátor velkého množství bublin ND4Q (51) (11) (21) (22) (54) Houpačky na pružině (51) (11) (21) (22) (54) Dentální implantát I (51) (11) (21) (22) (54) Dentální implantát II (51) (11) (21) (22) (54) Dentální implantát III (51) (11) (21) (22) (54) Dentální implantát IV První obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Nádoba s víkem s uzávěrem (51) (11) (21) (22) (54) Světelné vybavení vozidla (51) (11) (21) (22) (54) Rukavice, bederní pásy, vesty (51) (11) (21) (22) (54) Domácí obuv (51) (11) (21) (22) (54) Součásti automobilu (51) (11) (21) (22) (54) Dentální implantát V ND4Q Druhé obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Sdružená svítilna vozidla

43 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných známek, jsou obsaženy v této kapitole. Důležitou právní skutečností je, že zveřejněním přihlášky ochranné známky v této kapitole Věstníku ( 23 zákona č. 441/2003 Sb.) začíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro podání námitek podle ustanovení 25 zákona č. 441/2003 Sb. Číselný přehled O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Tabletove steroidy

tabletove steroidy

Media:

tabletove steroidytabletove steroidytabletove steroidytabletove steroidytabletove steroidy

http://buy-steroids.org